CONVOCATÒRIES

S A L U T               Número 02/99-00 (04 de setembre de 1999)

Ref.: Salut - BEC - Beca01
BEQUES POSTDOCTORALS SOBRE EL CANCER
Universidad de Salamanca
25.09.1999
Oficina de Transferencia

Ref.: Salut - BEC - Beca02
BEQUES PRE I POSTDOCTORALS CSIC-ROMA
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
15.10.1999
BOE 179 (28.7.99), p. 28193
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca03
BEQUES D'INTRODUCCIO A LA INVESTIGACIO
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
15.10.1999
BOE 180 (29.7.99), p. 28358
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca04
BEQUES CSIC-FUNDACION BANCAJA
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
30.10.1999
BOE 184 (3.8.99), p. 28910
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca05
AJUTS ECONOMICS PER A L'ORGANITZACIO D'ACTIVITATS DE FORMACIO DEL PROFESSORAT
SG de Educacion y Formacion Profesional
19.10.1999
BOE 198 (19.8.99), p. 30846
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca06
AJUTS PER PROJECTES D'ACTIVITATS D'I+D EN CONSERVACIO I UTILITZACIO DE RECURSOS FITOGENETICS
Mž de Agricultura, Pesca y Alimentacion
17.10.1999
BOE 198 (19.8.99), p. 30877
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca07
BEQUES DE FORMACIO EN INVESTIGACIO, DOCUMENTACIO, INNOVACIO I AVALUACIO EDUCATIVA
SG de Educacion y Formacion Profesional
21.09.1999
BOE 210 (2.9.99), p. 32305
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - BEC - Beca08
BEQUES PER A LA FORMACIO DE TITULATS SUPERIORS UNIVERSITARIS EN TECNIQUES RELACIONADES AMB LA PREVENCIO DELS RISCS LABORALS
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
21.09.1999
BOE 210 (2.9.99), p. 32309
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - CUR - Curs09
CONFERENCIA A VIENA SOBRE DETECCIO PRECOÇ DEL CANCER
Wiener Krebshilfe
Oficina de Relacions Internacionals

Ref.: Salut - CUR - Curs10
CURS A BARCELONA SOBRE LA UNIO EUROPEA
Patronat Calata Pro Europa
Oficina de Relacions Internacionals

Ref.: Salut - CUR - Curs11
CURS A MADRID DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS
Instituto de Estudios de la Energia
29.10.1999
Seccio de Projectes, Beques i Ajuts

Ref.: Salut - CUR - Curs12
CONFERENCIA A BILBAO SOBRE SEGURETAT, SALUT I OCUPACIO
Presidencia finlandesa de la UE. Agencia europea per a la seguretat i la salut en el treball
http://www.eu-osha.es
Oficina de Relacions Internacionals

Ref.: Salut - CUR - Curs13
SEMINARI A BRUSSEL.LES SOBRE BONES PRACTIQUES PER A LES PIME EN EL COMERÇ ELECTRONIC
Martech International
http://www.martech-intl.com
Oficina de Relacions Internacionals
Per a més informació, demanar les bases i els impresos:

Cristina Porres Folch
Servei de Gestió de la Recerca
Universitat Rovira i Virgili
Tel.: +34-(9)77-55 95 22
Fax: +34-(9)77-55 80 22
e-mail: cristina@astor.urv.es